NOVES NORMES DE TRÀFIC

La DGT endureix les normes de tràfic per reduir les morts a les carreteres.

Per tal de millorar la seguretat vial i reduir el nombre de morts en les carreteres i ciutats, la DGT ha endurit la normativa de tràfic. Aquests canvis els podem veure reflectits a la Llei sobre tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

NOVES NORMES DE CIRCULACIÓ:

· Agafar amb la mà qualsevol dispositiu electrònic (telèfon mòbil, tauletes, etc.) suposa la retirada de 6 punts (en lloc de 3).

· Portar al vehicle qualsevol mecanisme de detecció de radars i suposa una infracció greu, que suposarà la pèrdua de 3 punts i una sanció de 500€

· No fer us del cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc o altres elements de protecció, suposa la retirada de 3 a 4 punts.

· Els turismes i les motocicletes no poden superar els 20km/h en avançar altres vehicles en carreteres convencionals.

· Cometre frau ens els exàmens de conduir a través de dispositius no autoritzats, suposarà una infracció molt greu i es penalitzarà amb una sanció de 500€ i 6 mesos sense poder fer novament la prova.

· Es recuperarà dos punts del carnet un cop realitzats els cursos de conducció segura certificats per la DGT.

REGULACIÓ QUE AFECTA AL TRÀFIC URBÀ:

· La velocitat màxima disminueix a 20km/h a les vies que disposin d’una plataforma única, calçada i borera.

· La velocitat màxima disminueix a 30km/h en vies d’un únic carril per sentit.

REGULACIÓ QUE AFECTA A L’ÚS DE PATINETS:

Aquesta normativa es dirigeix a vehicles d’una o més rodes, propulsats per motors elèctrics que arriben a una velocitat màxima entre 6 a 25 km/h (no inclosos vehicles per a persones amb de mobilitat reduïda).

· Es prohibeix circular per zones peatonals, vies Inter urbanes, travessies, autopistes i autovies.

· Han de complir les normes de circulació com els altres vehicles.

· Estan obligats a portar un certificat de circulació que acrediti el correcte compliment dels requisits tècnics.

NOVES MESURES PER ACCEDIR AL PERMIS DE CONDUIR:

· Es redueix de 21 a 19 anys l’edat mínima per conduir camions, en el cas d’haver aprovat el Certificat d’Aptitud Professionals (CAP).

· Es redueix de 21 a 18 anys l’edat mínima exigible per conduir autocars, però sense passatgers i en un radi de 50 km.

· S’amplia de 3.500 kg a 4.250 kg el pes de les furgonetes que es poden conduir en territori nacional amb permís B.

· S’estableix la possibilitat que persones amb problemes associats al sistema locomotor puguin accedir als permisos de camió i autobús, amb una valoració mèdica prèvia.

Seroil Energy

3 de enero de 2022

Artículos relacionados

BENVINGUTS A CASA NOSTRA!

BENVINGUTS A CASA NOSTRA!

EL GASOIL DELS AVIS ALS NETS SEROIL ENERGY, és un hòlding familiar fundat l’any 1990 amb una primera Estació de Servei a la població de Seròs. Gràcies a la confiança dels nostres clients vam iniciar...

leer más