NOVES NORMES DE TRÀFIC

NOVES NORMES DE TRÀFIC

La DGT endureix les normes de tràfic per reduir les morts a les carreteres. Per tal de millorar la seguretat vial i reduir el nombre de morts en les carreteres i ciutats, la DGT ha endurit la normativa de tràfic. Aquests canvis els podem veure reflectits a la Llei...